ORGANISATIE ADVIES

Jouw bedrijf zit in een situatie waarbij je niet goed weet hoe je er doorheen moet navigeren. Misschien heb je financiële uitdagingen maar zie je niet hoe je het kunt oplossen. Je ziet dat veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen en snapt niet precies wat dit voor jou betekent. Wellicht wil je je bedrijf overdragen aan je kinderen. Dit zijn allemaal situaties waarbij het belangrijk is om vanuit een helikopterview te werken aan een duurzame oplossing. Een oplossing met efficiency en rendement in het vizier.

Project management

Werken vanuit een strategische visie

Je houdt je bezig met ondernemen. Vanuit de waan van de dag is het soms lastig om de tijd te nemen om met frisse blik naar je eigen bedrijf te kijken. Vanuit onze expertise kunnen we met een helikopter view naar jouw bedrijf in al haar facetten kijken om zo tot een onafhankelijk en duurzaam advies over mogelijke strategische koerswijzigingen te komen. Ons totaaladvies volgt het volgende proces:

 • Ontwikkelen van een strategische visie
 • Inventarisatie van de huidige situatie
 • Interviews op verschillende niveaus
 • Analyse van markt en organisatie
 • Aanreiken duurzame oplossingen
 • Implementatie middels een project
 • Uitrollen plan van aanpak
 • Toezicht ‘nieuwe stijl’

PROJECT MANAGEMENT

Je organisatie is altijd in beweging. Om resultaten te bereiken is projectmatig werken een must. Met 25 jaar aan ervaring en methodieken als Prince II, IPMA en GOKIT zorgt Temaco samen met jou dat doelstellingen gerealiseerd worden binnen tijd, budget en kwaliteitsnormen.

In tegenstelling tot resultaten uit operationele werkzaamheden gaat het bij projectmatig werken om unieke resultaten. Werkzaamheden kunnen dan ook niet aan toeval worden overgelaten, zaken dienen planmatig te worden aangepakt. Omdat in dit tijdperk verandering de enige constante is, is het van belang projecten constant te toetsen aan de gewenste uitkomsten en bij te sturen, ook wanneer zich nieuwe wensen met betrekking tot het resultaat aandienen. Deze manier van werken vraagt een grote mate van flexibiliteit. Een zogenaamde ‘agile’ manier van werken waarin we uiteraard alle ondersteuning bieden.

Interim management

Of het nou gaat om een tijdelijk project of een persoon die tijdelijk moet worden vervangen, met interim-management is het van belang dat de juiste persoon op de juiste plek zit. We bieden dan ook de mogelijkheid om tijdelijk het management van het bedrijf dan wel project te voeren. Daarbij kijken we naar capaciteit, vaardigheden en algehele ‘fit’ met de omgeving. Gebaseerd op dezelfde deskundigheid en uitgangspunten werkt Temaco samen met een uitgebreid netwerk van professionals, te denken aan project-, proces-, en kwaliteitsmanagers, consultants en andere experts. 
Lees meer


Verbetermanagement

Ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Dagelijks worden organisaties uitgedaagd om op koers te blijven. Markten en technologieën veranderen. Klanten worden veeleisender door een verhoogde mate van transparantie. Om voorop te blijven is het belangrijk dat je als bedrijf waarde voor je klanten, aandeelhouders, werknemers en de maatschappij in z’n geheel blijft toevoegen.

Vanuit Temaco komen we na onze inventarisatie en analyse met een duurzaam advies welke op de korte en lange termijn rendement voor jouw bedrijf oplevert. Om te zorgen dat doelstellingen worden behaald bieden we voor de uitvoering volledige ondersteuning in de vorm van projectmanagement en begeleiding.

Mens, team en bedrijf in ontwikkeling

In onze aanpak is er een gelijkwaardige verdeling van aandacht voor de bedrijfsmatige kant en mens kant van jouw bedrijf. Omdat we begrijpen dat persoonlijke, team- en bedrijfsontwikkelingen met elkaar zijn verweven werken we samen met mensen om het maximale uit zichzelf te halen. Met als gevolg een gezonder, fitter en gemotiveerder team, goed uitgerust om maximale resultaten voor het bedrijf te bereiken. Alle werkzaamheden worden uitgewerkt in een stappenplan en geïntegreerd in het totale proces.

No-nonsense

Onze aanpak kenmerkt zich door een no-nonsense stijl. Op basis van heldere afspraken werken we aan jouw doelen.

Communicatie

Vanuit heldere visie, missie en waarden communiceren we met open vizier. En zorgen we dat de neuzen dezelfde kant op staan.

Doelgericht

Samen spreken we af wat de te realiseren doelen zijn. En halen deze binnen tijd, budget en kwaliteitsnormen.

Effectief

Complexe situaties, we zijn ze de baas. We laten ons niet leiden door de waan van de dag maar beheersen alles wat aan informatie, interrupties, prikkels en taken op ons af komt.

Coaching

Mensen werken met mensen. En iedereen werkt altijd vanuit zijn of haar eigen persoonlijke leven, vanuit zijn of haar eigen ‘context’. Binnen deze context maken we zo onze eigen ontwikkelingen door, die weer effect hebben op ons leven en op ons werk.

Iedereen heeft zo zijn of haar eigen behoeften, wensen en levensdoelen. Wanneer hier onvoldoende inzicht in is en dan wel onvoldoende controle over wordt ervaren heeft dit een negatief effect op een algeheel gevoel van welzijn en geluk. Mensen zitten minder goed in hun vel en ervaren stress, al dan niet werk gerelateerd. Wij helpen mensen tot inzicht in hun eigen behoeften en levensdoelen zodat ze kunnen werken aan de invulling daarvan. Door middel van inzicht, emotie en motivatie ontstaat:
 • verdieping van de persoonlijke ontwikkeling
 • stress reductie door een betere privé – werk balans
 • bewustwording van zichzelf en invloed eigen gedrag
 • motivatie en zelfontwikkeling ontwikkelen en uitbouwen

Door het geven van persoonlijke aandacht krijgen mensen inzichten en effectiviteit die nodig zijn om te groeien en het maximale uit zichzelf te halen. 
Lees meer


De Nieuwe Toezichthouder

Vanuit Temaco bieden we ook de mogelijkheid tot toezicht op jouw bedrijf. Dit geheel volgens de nieuwe standaard van ‘De Erkende Toezichthouder’, namelijk het ‘Toezicht nieuwe stijl’. Deze stijl is eigentijds van aanpak, ingericht volgens de huidige normen in de samenleving. Verder kent het bredere aandachtsgebieden dan het klassieke toezicht, waarvoor toezichthouders ook verantwoordelijk zijn. Zoals IT, HR, MVO, kwaliteit van diensten of producten, marketing en innovatie als onderdelen uit het waarde-creatie proces. Ten slotte gaat nieuw toezicht veel dieper dan in het klassieke toezicht, als het gaat om groepsdynamiek, samenwerking en het afleggen van verantwoording. Wil je hier eens verder over praten? Neem contact met ons op via 06-43033404.Onze professionals hebben ruime ervaring in verschillende projecten in diverse branches.  Een aantal van onze opdrachtgevers zijn: Atos Origin, KPN, Getronics, Kroon Groep, Gemeente Amsterdam, Gemeente Groningen, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Photonis-DEP, CJIB, RDW, VCD, Philips, Achmea en Wegener.
glpenthum@temacobv.nl
Donkerstraat 36
3841CD Harderwijk
+31 64 303 34 04
Proudly designed & created by Noel Wapp